• ติดต่อสอบถาม
  • 02-9948200-3
  • info@bcaremedicalcenter.com

ข้อมูลแพทย์

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

  • ประวัติรพ.บี.แคร์
  • รับรองคุณภาพ HA HPH
  • ​​รางวัล Healing Environment Award
  • รางวัลแมกไม้มิ่งเมือง
  • มาตรฐาน ISO 
  • โครงการเพื่อสังคม B.Care we share
  • B.Care Academy  of Music and Arts
  • ​B.Care Kids Center​​​

ข่าวสารและกิจกรรม

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 28 มิย.-4 กค.2560

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 

คุณแม่คุณภาพ 18 กุมภาพันธ์ 2560

คุณแม่คุณภาพ 18 กุมภาพันธ์ 2560

Mother Class : April 2017

คุณแม่คุณภาพ เมษายน 2560

Mother Class : March 2017

คุณแม่คุณภาพในหัวข้อ เรื่อง การอาบน้ำและอุ้มลูกน้อย
18 มีนาคม 2560