02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
พญ. ศนิศรา จันทรจำนง
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์สรีระไฟฟ้าหัวใจ

สาขาความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)

สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : 

 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)

 - อายุรศาสตร์สรีระไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology)

 

การศึกษา :

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาลัยมหิดล

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,Mahidol University

 

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00 น.
หมายเหตุ
ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรเพื่อนัดหมาย 02 994 8201 - 3 ต่อ 1127, 1130
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.