บริการทางการแพทย์

blog entry

Asean Dengue Day

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน
blog entry

Cultural heritage

รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
blog entry

Mother Class

กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ ประจำปี 2561
blog entry

PSYCHIATRIC CLINIC

คลินิกจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาคลินิก

DMD. BANTHOON CHOTIWANNAPORN

ทพ. บัณฑูรย์ โชติวรรณพร
ทันตแพทย์ ออกตรวจวันอาทิตย์(บางสัปดาห์)
 
blog entry

DMD. CHALINEE LEELANUPHAB

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันอังคาร ,พุธ,เสาร์
blog entry

DMD. PANIPA MOLEE

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ เสาร์
blog entry

DMD. PATAMON POONPICHETTHAM

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ พุธ ศุกร์
blog entry

DMD. THANARAT TIANKOSOL

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ 
blog entry

DMD. LADDA PIRIYAWONGKORN

ทันตแพทย์ 
ออกตรวจวันจันทร์ 
blog entry

DMD. WIWAT KITTIDUSADEE

ทันตแพทย์ 
ออกตรวจวันอังคาร
blog entry

DMD. WILAWAN WIBOONCHAN

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันพุธ