คลินิก หู คอ จมูก
บริการตรวจรักษาโรค หรือความผิดปกติของหู คอ จมูก โดยแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก
โรคและอาการผิดปกติของ หู คอ จมูกได้แก่
- หวัด ไอ เจ็บคอทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
- อาการเสียงแหบ กลืนลำบาก เสียงหาย
- ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ  ทดสอบสารก่อภูมิแพ้
- ไซนัสอักเสบ  ริดสีดวงจมูก  ผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง
- ทอนซิลอักเสบ ทอนซิลและอดีนอยด์โต ผ่าตัดทอนซิล
- ก้อนที่คอหรือไทรอยด์  ผ่าตัดไทรอยด์ ผ่าตัดก้อนที่คอ
- สิ่งแปลกปลอมติดคอ เช่นก้างปลาหรือเศษกระดูก
- หูอักเสบ เยื่อแก้วหูทะลุ  ผ่าตัดซ่อมแซมแก้วหู
- หูตึง ได้ยินไม่ชัด หูดับ มีเสียงดังในหู
- น้ำในหูไม่เท่ากัน เวียนศีรษะ บ้านหมุน
- สิ่งแปลกปลอมเข้า หู คอ จมูก เป็นต้น
รายชื่อแพทย์
นพ.เกียรติชัย
พญ.อรวรรณ
พญ.จินตนา
โปรแกรมสุขภาพ
 
บทความสุขภาพ