คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง
บริการ  ผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็กเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวเร็ว ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่า เสียเลือดน้อย
รายชื่อแพทย์
โปรแกรมสุขภาพ
บทความสุขภาพ
สอบถามรายละเอียดหรือนัดแพทย์ โทร 02 9948200-3 ต่อ........