คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

บริการ  ตรวจวินิจฉัยประเมิน และรักษาภาวะมีบุตรยาก ดังนี้
ให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตร
ตรวจวินิจฉัย ประเมินสาเหตุของการมีบุตรยาก
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ
การตรวจระดับฮอร์โมนและพันธุกรรม
การอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่
การส่องกล้องตรวจช่องท้อง
การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
การเอกซเรย์ฉีดสีท่อนำไข่และโพรงมดลูก
การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ (ovarian stimulation)
การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI)แพทย์จะเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดและฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกในขณะที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ เพื่อให้เชื้ออสุจิอยู่ใกล้กับไข่มากที่สุด
เทคโนโลยีปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (IVF) แพทย์จะนำไข่และอสุจิมาผสมกันจนเกิดเป็นตัวอ่อนภายในห้องทดลอง แล้วจึงนำตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง

รายชื่อแพทย์

พลอ.ต.หญิง แพทย์หญิง สุภัชชา ชาญวิเศษ
นายแพทย์ อุทารชัย  โรจนวิภาต
แพทย์หญิงปวีณา ผาลิวงศ์
แพทย์หญิง ปรวัน ตั้งธรรม

บทความทางการแพทย์

สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 2103,2104