คลินิกข้อเสื่อมและข้อเทียมบี.แคร์

บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคข้อ ข้อเข่า ข้อสะโพก

ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การใช้ยา การฉีดน้ำเลี้ยงผิวข้อเข่า การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเป็นต้น

รายชื่อแพทย์

นพ.สาธิต เที่ยงวิทยาพร

โปรแกรมสุขภาพ

            โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม 1ข้าง 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-994-8200-3 ต่อ 1233,1234