คลินิกจิตเวช
 ให้บริการตรวจรักษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความผิดปกติ ด้านอารมณ์ หรือความเครียด ความกังวลใจ
  •  ซึมเศร้า
  • หวาดกลัว
  • วิตกกังวล
  • มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
  • มีปัญหาการปรับตัว
  • นอนไม่หลับ
  • โรคจิต โรคประสาท
รายชื่อแพทย์
              นายแพทย์บัณฑิต
โปรแกรมสุขภาพ
บทความสุขภาพ