คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

 บริการครบวงจรสำหรับศัลยกรรมทุกแขนงในการตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโดยทีมแพทย์ศัลยกรรม มุ่งเน้นการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สขาอื่นที่ให้การดูแลร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

รายชื่อแพทย์

 นายแพทย์ ศรีชัย ชัยพฤกษ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ออกตรวจวันจันทร์
 นายแพทย์ อนุชา นันทปรีชา ศัลยแพทย์ทั่วไป ออกตรวจวัน จันทร์ - ศุกร์
 นายแพทย์ โพชฌงค์ ซื่อสัตย์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ออกตรวจวันอังคาร พฤหัสบดี
 นายแพทย์ อภิชาต พลอยสังวาลย์ ศัลยแพทย์ทรวงอกและเต้านม ออกตรวจวันอังคาร พฤหัสบดี
 นายแพทย์ สมนึก ลัทธินานนท์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ออกตรวจวันจันทร์
 นายแพทย์ อนุรักษ์ สุธาสันติรักษ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ออกตรวจวันศุกร์ เสาร์
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 1705.1706