สูตินรีแพทย์
วินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา

เวลาออกตรวจ
วันอังคาร  08.00 - 12.00 น.
วันพุธ      08.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี    08.00 - 12.00 น.
วันศุกร์    16.00 - 20.00 น.
วันเสาร์  16.00 - 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333