อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท

เวลาออกตรวจ
วันอังคาร  07.00 -18.00 น.
วันพุธ 07.00 - 18.00 น.
วันพุธ 07.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี  07.00 - 18.00 น.
วันศุกร์ 07.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333