สูตินรีแพทย์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์  08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร  08.00 - 16.00 น.
วันพุธ      08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี  08.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์    12.00 - 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333