สูตินรีแพทย์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์   07.00 - 15.00 น.
วันอังคาร  12.00 - 20.00 น.
วันพุธ       12.00 - 20.00 น.
วันศุกร์     07.00 - 20.00 น.  
วันอาทิตย์   08.00 - 12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333