กุมารแพทย์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์   09.00 - 20.00 น.
วันอังคาร   09.00 - 17.00 น.
วันพุธ   07.00 - 15.00 น.
วันศุกร์  09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์  12.00 - 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
(เจ้าหน้าที่จะตอบภายใน 1 วันทำการ)
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333