อายุรแพทย์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์  08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพูธ 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 1166