กุมารแพทย์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร  17.00 - 20.00 น.
วันพุธ  17.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
วันเสาร์  09.00 - 13.00 น.
วันอาทิตย์  09.00 - 13.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดแพทย์
กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 02 523 3359-71 หรือ 02 9948200-3 ต่อ 3333