โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการ "B.Care We Share
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 
เวลา 09.00 - 11.00 น. ชั้น 1 อาคาร ปานปิติ
การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตทำอย่างไร ใครยังไม่ทราบ อ่านในรูปได้เลยค่า ^^