ขอเรียนเชิญคุณแม่คุณพ่อมือใหม่ และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติ
กับกิจกรรม คุณแม่คุณภาพ M♡M Workshop ในหัวข้อ 
"อาบน้ำลูกน้อยให้ถูกวิธี สานสายใยที่ดี และกระตุ้นประสาทสัมผัส"
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 
โทร 02-523-3359-71 ต่อ 1116, 3333