วันที่ 6 ธันวาคม 2560
 

คุณมะลิสา คำพันธ์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านบ้านฟ้าปิยรมย์ ลำลูกกาคลอง5

ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและอาหารควบคุมน้ำหนัก

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก