ขอเชิญชวนคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 อบรมคุณแม่คุณภาพ   วันที่ 2 ธันวาคม 2560 

ในหัวข้อ "กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 4 ของลูกน้อยด้วยการอาบน้ำ"สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง ติดต่อได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทร 0 2523 3359-71 ต่อ 1116, 3333