กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ
 EF คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับลูก มากกว่า EQ และ IQ

         โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เรียนเชิญคุณแม่ คุณพ่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ  "EF คืออะไร??"  ทำไมสำคัญกับลูก มากกว่า EQ และ IQ 
โดย คุณติณณ์ณฤทธิ์  สายะวัฒนะ (นักจิตวิทยาพัฒนาการ) ในวันเสาร์  ที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ   

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333