แพทย์สาขาอื่นๆ

แพทย์หญิง สิรภัทรา ทองสว่าง

แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ออกตรวจวันจันทร์ - ศุกร์

นายแพทย์ วรรณกร ธารีเกษ

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เสาร์

แพทย์หญิง อรหทัย ทองบุญ

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันพฤหัสบดี ศุกร์

แพทย์หญิง อรยา พฤทธิพงษ์

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันพุธ อาทิตย์

นายแพทย์ วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันพุธ

แพทย์หญิง ชญานี เดโชศิลป์

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันเสาร์

แพทย์หญิง บุษรัตน์ สุลีสถิร

จักษุแพทย์
ออกตรวจวันพุธ

นายแพทย์ วรพจน์ ศรีมานันท์

จักษุแพทย์ 
ออกตรวจวันอาทิตย์

นายแพทย์ เกียรติชัย จันปุ่น

แพทย์ หู คอ จมูก 
ออกตรวจวัน อังคาร พุธ อาทิตย์

แพทย์หญิง จินตนา

แพทย์ หู คอ จมูก

แพทย์หญิง อรวรรณ จันทร์ตรี

แพทย์ หู คอ จมูก
​ออกตรวจทุกวันศุกร์

นายแพทย์ เชาว์เลิศ เจริญจิตต์

แพทย์ผิวหนัง
ออกตรวจวันจันทร์ - เสาร์