บริการทางการแพทย์

blog entry

ANTENATAL CARE AND DELIVERY CLINIC

คลินิกฝากครรภ์และคลอดบุตร
blog entry

Mother Class : March 2017

คุณแม่คุณภาพในหัวข้อ เรื่อง การอาบน้ำและอุ้มลูกน้อย
18 มีนาคม 2560
blog entry

NEONATAL CLINIC

แผนกทารกแรกเกิด
blog entry

ACCIDENT AND EMERGENCY DEPARTMENT

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
blog entry

ANNUAL HEALTH EXAMINATION

ตรวจสุขภาพประจำปี
blog entry

PEDIATRIC DEVELOPMENTAL CLINIC

คลินิกพัฒนาการเด็ก
blog entry

GENERAL DENTISTRY CLINIC

คลินิกทันตกรรมทั่วไป
blog entry

EYE CLINIC

คลินิกตา
blog entry

PEDIATRIC CLINIC

คลินิกกุมารเวช