บริการทางการแพทย์

blog entry

Anti aging clinic

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
blog entry

นายแพทย์ เกษม เชี่ยวชาญกิจการ

อายุรแพทย์ 
ออกตรวจทุกวันยกเว้น พุธ และเสาร์
blog entry

นายแพทย์ ศิริชัย สง่าศรี

อายุรแพทย์
ออกตรวจ ทุกวันยกเว้นศุกร์ เสาร์
blog entry

DR. KANYA KARUNUTHAISIRI

อายุรแพทย์
ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ที่ 1,3
blog entry

แพทย์หญิง ลลิตพรรณ สุดประเสริฐ

อายุรแพทย์ โรคสมองและระบบประสาท
ออกตรวจวันอังคาร - เสาร์
blog entry

CHILDREN HEALTH CENTER

ศูนย์สุขภาพเด็ก
blog entry

PEDIATRIC PSYCHOLOGY CLINIC

คลินิกจิตวิทยาเด็ก
blog entry

AVM. Dr. Sutharee Nernlop

กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิด
ออกตรวจทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี
blog entry

DR. BOONCHAI PRAPAKORNMANO

กุมารแพทย์
ออกตรวจวันอาทิตย์ - ศุกร์
blog entry

DR. SIRIKANLAYA JARUVET

กุมารแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
blog entry

DR. KORAPIN SALAKPHET

แพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ออกตรวจวันจันทร์ - เสาร์ 
blog entry

DR. SARAN PAIBOONSILP

กุมารแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์