ช่องทางติดต่อ

 

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (ตอบภายใน 1 วันทำการ)

กรณีเร่งด่วนกรุณาโทร 0 2523 3359-71 , 0 2994 8200-3 ต่อ 3333​ 
โทรศัพท์ : 0-2994-8200-3                             
โทรสาร : 02-531-5041
29 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมลล์
[email protected]

เขียนคำถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
ทางรพ.จะตอบกลับภายใน 1วันทำการ