ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.

กิจกรรมภายในงาน    -  ซุ้มถ่ายภาพ รอรับได้เลย
                          -  ซุ้มสอยดาว
                              -  ลูกโป่งแฟนซี