กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ
เริ่มต้นพัฒนาการสมองของลูกน้อย ด้วยมือของแม่ 

       โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เรียนเชิญ คุณแม่ คุณพ่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ  มหัศจรรย์สมองส่วนหน้า "เลี้ยงลูกอย่างไรให้สมองทำงานเต็มศักยภาพ"  โดย คุณราตรีรัตน์ สัจจะภัทรกุล (นักจิตวิทยาพัฒนาการ) ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333