เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ๒๕๖๑ โรงพยาบาล บี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑  โดยภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีของไทย