กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ
สมองส่วนหน้ากุญแจสู่ความสำเร็จในทุกด้าน (สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์)
 

         โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เรียนเชิญคุณแม่ คุณพ่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ  "สมองส่วนหน้ากุญแจสู่ความสำเร็จในทุกด้าน (สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์)" โดย คุณราตรีรัตน์  สัจจะภัทรกุล (ครูตรี) (นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักกายภาพบำบัด) ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ   

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั้ง : โทร. 02 5233359-71 ต่อ 1116, 3333