โปรแกรมสุขภาพ

​โปรแกรมสุขภาพ-คลินิกความทรงจำ

​โปรแกรมสุขภาพ-คลินิกความทรงจำ

โปรแกรม  ตรวจสุขภาพสมอง 1 ราคา 14,700 บาท 

โปรแกรม  ตรวจสุขภาพสมอง 2 ราคา 6,900 บาท

โปรแกรม  ตรวจสุขภาพสมอง 3  ราคา 5,900 บาท

โปรแกรม  ตรวจสุขภาพสมอง 4 ราคา 9,700 บาท

เงื่อนไข

1.      ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
2.      หมดเขต 31 มีนาคม 2561

กรุณานัดล่วงหน้าก่อนรับบริการตรวจ คลินิกความทรงจำ โทร 0 25233359-71 , 0 29948200-3 ต่อ 1111