โปรแกรมวัคซีนทางเลือกป้องกัน ไอพีดี

วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส(ไอ พี ดี) Prevnar 4 เข็มราคาเหมาจ่าย  9,900 บาท
 วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส(ไอ พี ดี) Prevnar 3 เข็มราคาเหมาจ่าย  7,900 บาท
 วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส(ไอ พี ดี) Synflorix 4 เข็มราคาเหมาจ่าย 7,900 บาท
 วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส(ไอ พี ดี) Synflorix 3 เข็มราคาเหมาจ่าย 5,900 บาท
 หมายเหตุ
 ราคาเหมาจ่ายไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการผู้ป่วยนอก
 เมื่อซื้อโปรแกรมแล้วไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยา หรือบริการอื่นๆ
 ราคาและเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียด โทร 02 9948200-4 ต่อ 3333

เขียนคำถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
ทางรพ.จะตอบกลับภายใน 1วันทำการ