โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรมวัคซีน A สำหรับเด็ก 1-12 เดือน

โปรแกรมวัคซีน A สำหรับเด็ก 1-12 เดือน

​ราคาเหมาจ่าย 7,799 บาท
     (1M)วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
     (2M)วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรคเข็มเดียว (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)
     (4M)วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรคเข็มเดียว (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)
     (6M)วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรคเข็มเดียว (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)
     (9M)วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม
     (12M)วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี เข็ม 1


** โปรแกรมเหมาจ่ายวัคซีน รวมค่าเวชภัณฑ์แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลและค่าบริการผู้ป่วยนอก
 

เงื่อนไข


1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
2.การซื้อโปรแกรมไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่น
3.ราคานี้เริ่มตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560  

เขียนคำถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
ทางรพ.จะตอบกลับภายใน 1วันทำการ