โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรมวัคซีน สำหรับเด็ก 2-12 เดือน

โปรแกรมวัคซีน GSK     Package A สำหรับเด็ก 2-12 เดือน       ราคาเหมาจ่าย 7,000 บาท

โปรแกรมวัคซีน Sanofi  Package B สำหรับเด็ก 2-12 เดือน      ราคาเหมาจ่าย 6,200 บาท
** ราคานี้เฉพาะวัคซีนเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 

 

เงื่อนไข

1.ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
2.การซื้อโปรแกรมไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยาหรือบริการอื่น
3.ราคานี้เริ่มตั้งแต่ 15 กันยายน 2560 – 31 มีนาคม 2561