โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรมวัคซีนทางเลือกป้องกันโรต้า ไวรัส*ราคานี้เป็นราคาเฉพาะวัคซีนเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์, และค่าบริการโรงพยาบาล
รวมถึงไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยารวมถึงบริการอื่นๆได้

แพคเกจนี้เริ่มตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561