โปรแกรมสุขภาพ

โบท๊อกซ์เพื่อความงาม

โปรแกรมทั่วไป
            1.  แพคเกจปรับหน้าเรียว ลดริ้วรอย              BOTOX ALLERGEN         50 Unit  ราคา      18,500  บาท
            2.  แพคเกจลดริ้วรอยเฉพาะจุด                    BOTOX ALLERGEN         30 Unit  ราคา      12,000  บาท
            3.  แพคเกจลดริ้วรอยเฉพาะจุด                    BOTOX NEURONOX        30 Unit  ราคา      5,800    บาท
            4.  แพคเกจปรับหน้าเรียวได้รูป ลดริ้วรอย      BOTOX NEURONOX        50 Unit  ราคา      9,250    บาท
 


กรณีซื้อเป็นยูนิต

            1.  BOTOX NEURONOX               ยูนิตละ   200       บาท
            2.  BOTOX ALLERGEN                ยูนิตละ   500       บาท     
 

เงื่อนไข

            1.  ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์   แต่ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์   และค่าบริการของทางโรงพยาบาล
            2.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น
            3.  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
            4.  เริ่ม  1 มีนาคม 2560  ถึง  31 มีนาคม 2561