โปรแกรมสุขภาพ

โปรแกรมฝากครรภ์ Standard


โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย Standard ราคา 13,900 บาท
กรณีแบ่งชำระกรุณาสอบถามข้อมูลราคาทาง E-mail

โปรแกรมประกอบด้วย

- ตรวจเลือดเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก 8 รายการ
- ตรวจครรภ์และยาบำรุงครรภ์ไม่เกิน 12 ครั้ง (ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด)
- วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 เข็ม
- วัคซีนป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1 เข็ม
- Ultarsound เพื่อดูอายุครรภ์ 1 ครั้ง
- Ultrasound (2มิติ) 2 ครั้ง
- ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากระหว่างตั้งครรภ์ 1 ครั้ง


*ไม่ครอบคลุม โรคความเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่น ครรภ์แฝด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น
**ไม่ครอบคลุม การตรวจพิเศษต่างๆเช่น การเจาะน้ำคร่ำ การอัลตราซาวด์ 4มิติ


สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม  ร่วมกิจกรรมคุณแม่คุณภาพตลอดปี 
เงื่อนไข 

1.ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
2.ไม่สามารถขอคืนค่าบริการหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าบริการอื่นๆ

 

*ราคาและเงื่อนไขนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561
**สอบถามรายละเอียดโทร 02 9948200-3 ต่อ 3333