โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
เรากำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อมาร่วมงานกับเรา

นิติกร : จำนวน 1 อัตรา

นักรังสี : จำนวน 2 อัตรา

พนักงานช่วยการพยาบาล : จำนวน หลาย อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ : จำนวน หลาย อัตรา