บริการทางการแพทย์

blog entry

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

งานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานรพ. บี.แคร์
blog entry

รพ. บี.แคร์ เข้าร่วมงาน สุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 21

งานสุขภาพเต็มร้อย ครั้งที่ 21 
blog entry

ภาพบรรยากาศอบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือนตุลาคม

บรรยากาศงานอบรมคุณแม่คุณภาพ
blog entry

การฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562
blog entry

อบรมคุณแม่คุณภาพ

อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือนธันวาคม
blog entry

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร
blog entry

โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

รพ. บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
blog entry

B.Care 20th Anniversary

กิจกรรม B.Care 20th Anniversary
blog entry

แพทย์หญิงอุมาสรรค์ ภู่ประสาท

รังสีแพทย์
blog entry

แพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงษ์วาทย์

วิสัญญีแพทย์
blog entry

แพทย์หญิงศิริพร อริยานนท์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
blog entry

แพทย์หญิงนิศากร ประสิทธิแสง

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป