บริการ  
ตรวจวินิจฉัย และรักษา โรคตา ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก ตาอักเสบ ปวดตา ตาพร่ามัวกุ้งยิง
ตรวจวัดสายตาสั้น,ยาวและเอียงในเด็กและผู้ใหญ่
ตรวจสายตาและความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา
ผ่าตัดจอประสาทตา
ผ่าตัดต้อกระจก - การผ่าตัดต้อหิน
ผ่าตัดกล้ามเนื้อผิดปกติในเด็กและผู้ใหญ่
รายชื่อแพทย์
นพ.วรรณกร
นพ.วรัญ
พญ.อรยา
พญ.ชญานี
นพ.วรพจน์
บทความสุขภาพ
สอบถามหรือนัดแพทย์ โทร 02 9948200-4 ต่อ 1233,1234