ให้คำแนะนำและบริการวางแผนครอบครัวได้แก่
  1. ยาเม็ดคุมกำเนิด
  2. ยาฉีดคุมกำเนิด
  3. ยาฝังคุมกำเนิด
บทความสุขภาพ
ยาฝังคุมกำเนิด ชนิด 1 แท่งคุมกำเนิด 3 ปี