1. ประจำเดือนผิดปกติ  มาเร็ว มาช้า ไม่สม่ำเสมอ
  2. รับวัคซีนป้องกัน เอชพีวี
  3. กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน Premenstrual Syndrome

 
โปรแกรมสุขภาพ
              โปรแกรมเหมาจ่ายวัคซีนป้องกันไวรัส เอช พี วี (สาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปากมดลูก)