1.    ตรวจรักษาโรคทางนรีเวช ได้แก้ อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  ถุงน้ำรังไข่ ช็อคโกแล็ตซีสต์  เนื้องอกรังไข่ มะเร็งรังไข่
3.     การผ่าตัดโรคทางนรีเวช และเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ทั้งวิธีผ่าตัดทางหน้าท้อง และผ่าตัดผ่านกล้อง
4.     ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การรับประทานยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงคุมกำเนิด ฝังเข็มคุมกำเนิด  การทำหมัน
5.     ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   ตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี pap smear , thin prep pap test
6.     ตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
7.     การตรวจและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
8.     ให้คำปรึกษาการป้องกันโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างถูกต้องเป็นรายบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสตรี
9.     ให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เหมาะสำหรับช่วงอายุ 9-26 ปี)
 
บทความสุขภาพ
              มะเร็งปากมดลูก
              ไวรัส เอชพีวี