ตรวจวินิจฉัยประเมิน และรักษาภาวะมีบุตรยาก ดังนี้

ให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตร
ตรวจวินิจฉัย ประเมินสาเหตุของการมีบุตรยาก
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ
การตรวจระดับฮอร์โมนและพันธุกรรม
การอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่
การส่องกล้องตรวจช่องท้อง
การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
การเอกซเรย์ฉีดสีท่อนำไข่และโพรงมดลูก
การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ (ovarian stimulation)
การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI)แพทย์จะเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดและฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกในขณะที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ เพื่อให้เชื้ออสุจิอยู่ใกล้กับไข่มากที่สุด
เทคโนโลยีปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้ว (IVF) แพทย์จะนำไข่และอสุจิมาผสมกันจนเกิดเป็นตัวอ่อนภายในห้องทดลอง แล้วจึงนำตัวอ่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง

บทความทางการแพทย์

สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง
สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย