เรียน ท่านผู้รับบริการ

  โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่การให้บริการของแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก แผนกเภสัชกรรม และแผนกการเงินผู้ป่วยนอก อาคารสมสราญ ตั้งแต่วันที่ 12 -30 เมษายน 2560
  บริษัท STANDARD PERFORMANCE COMPANY ผู้ดำเนินการก่อสร้างได้วางระบบป้องกันเสียงรบกวนที่เป็นมาตรฐานและกั้นบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากเสียงรบกวนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และ ปิดพื้นที่บริการเดิมบางส่วน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการ เมื่อรับบริการตรวจรักษาที่อาคารสมสราญแล้วขอความกรุณาท่านติดต่อรับยาและชำระเงินที่ชั้น 1 อาคารปานปิติ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการเป็นการเฉพาะในช่วงเวลานี้แล้ว บริษัท STANDARD PERFORMANCE COMPANY และโรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณท่านผู้รับบริการมาณ โอกาสนี้