ศัลยแพทย์

นายแพทย์พรเทพ ชัยหิรัญวัฒนา

ศัลยแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก

น.อ. นพ.โพชฌงค์ ซื่อสัตย์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

 พล.อ.ต.นายแพทย์อภิชาต พลอยสังวาลย์

ศัลยแพทย์ทรวงอกและเต้านม

 รศ.นายแพทย์สาธิต เที่ยงวิทยาพร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก

รศ. นพ.สัญญาณ เนียมปุก

ศัลยแพทย์ กระดูก

นายแพทย์ดำรงศักดิ์ วังเภตรา

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ