Children Health Center

CHILDREN HEALTH CENTER

ศูนย์สุขภาพเด็ก

PEDIATRIC PSYCHOLOGY CLINIC

คลินิกจิตเวชเด็ก

PEDIATRIC DERMATOLOGY CLINIC

คลินิกโรคผิวหนังเด็ก

PEDIATRIC SURGERY CLINIC

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

PATRIACHIC CORONARY AND ARTERY DISEASE CLINIC

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

BLOOD DISEASE CLINIC

คลินิกโรคเลือด

ALLERGY CLINIC

คลินิกโรคภูมิแพ้

VACCINE AND DEVELOPMENTAL CLINIC

คลินิกวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการ

BREAST MILK CLINIC

คลินิกนมแม่

NEONATAL CLINIC

แผนกทารกแรกเกิด

PEDIATRIC CLINIC

คลินิกกุมารเวช

For More Information : Please Call 

 0 2523 3359-71