บริการทางการแพทย์

blog entry

โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบ กล่องอาคิลิกป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบ กล่องอาคิลิกป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อ COVID-19 
จากบริษัท D-JIG CO.,LTD ​
 
blog entry

โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบ Face Shield

จากบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
blog entry

รพ.บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

รพ.บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)
blog entry

รพ.บี.แคร์ฯ รับมอบหน้ากาก Face Shield อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

จาก ยาหม่องน้ำสมุนไพร เช็ง เช็ง อิ๊ว - บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด 
blog entry

โรงพยาบาลบีแคร์ฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและสเปย์แอลกอฮอล์

จากคุณสิทธิชัย มหาไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนา เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และภรรยา 
blog entry

จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ARI Clinic รองรับสถานการณ์ COVID-19

จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ARI Clinic รองรับสถานการณ์ COVID-19 
blog entry

มาตรการสำหรับการทำฟัน ในสถานการณ์ "COVID-19

มาตรการสำหรับการทำฟัน ในสถานการณ์ "COVID-19
blog entry

Social Distancing เพิ่มระยะห่างป้องกันโรค

รพ.บี.แคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดระเบียบที่นั่งและการยืนรอคิว ระหว่างรอรับบริการให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ตามจุดบริการต่าง ๆ รวมถึงเก้าอี้นั่งรอตรวจของผู้ป่วยนั่งเว้นระยะห่างกัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
blog entry

รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รพ.บีแคร์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
blog entry

แจ้งผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

แจ้งผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
blog entry

ชี้แจงการดำเนินการ หลังจากกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

ชี้แจงการดำเนินการ หลังจากกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
blog entry

ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์