บริการทางการแพทย์

blog entry

DMD. KITTIPAS CHANSANGFA

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันเสาร์
blog entry

DMD. NATHASIT NARONGRAT

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันอาทิตย์
blog entry

DMD. WANTHANEE AUNCHAN

ทันตแพทย์
ออกตรวจวันอาทิตย์

DR. SIRIPATRA TONGSAWANG

แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ออกตรวจวันจันทร์ - ศุกร์
blog entry

DR. SOMSAKON LILHANONT

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ออกตรวจ วันศุกร์
blog entry

DR. NIPON SRISUWANANT

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ออกตรวจ วันพุธที่2,4
blog entry

DR. AMPON ITHIRITHANONT

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ออกตรวจ วันอังคาร
blog entry

DR. PATCHARIN KAKONG

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
ออกตรวจ วันจันทร์ พฤหัสบดี 
blog entry

Dental Center

ศูนย์ทันตกรรม
blog entry

DR. WANNAKORN TAREEKES

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
blog entry

DR. ORNHATHAI TONGBOON

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันพฤหัสบดี ศุกร์
blog entry

DR. ORAYA PRUETIPONG

จักษุแพทย์ ออกตรวจวันพุธ อาทิตย์