บริการทางการแพทย์

blog entry

นายแพทย์ เกษม เชี่ยวชาญกิจการ

อายุรแพทย์ 
ออกตรวจทุกวันยกเว้น พุธ และเสาร์
blog entry

นายแพทย์ ศิริชัย สง่าศรี

อายุรแพทย์
ออกตรวจ ทุกวันยกเว้นศุกร์ เสาร์
blog entry

DR. KANYA KARUNUTHAISIRI

อายุรแพทย์
ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ที่ 1,3
blog entry

แพทย์หญิง ลลิตพรรณ สุดประเสริฐ

อายุรแพทย์ โรคสมองและระบบประสาท
ออกตรวจวันอังคาร - เสาร์
blog entry

CHILDREN HEALTH CENTER

ศูนย์สุขภาพเด็ก
blog entry

PEDIATRIC PSYCHOLOGY CLINIC

คลินิกจิตวิทยาเด็ก
blog entry

AVM. Dr. Sutharee Nernlop

กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิด
ออกตรวจทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี
blog entry

DR. BOONCHAI PRAPAKORNMANO

กุมารแพทย์
ออกตรวจวันอาทิตย์ - ศุกร์
blog entry

DR. SIRIKANLAYA JARUVET

กุมารแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เสาร์
blog entry

DR. KORAPIN SALAKPHET

แพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ออกตรวจวันจันทร์ - เสาร์ 
blog entry

DR. SARAN PAIBOONSILP

กุมารแพทย์
ออกตรวจวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ อาทิตย์
blog entry

DR. DONYAWAN PUENGSUJARIT

กุมารแพทย์
ออกตรวจ วันอังคาร - เสาร์