บริการทางการแพทย์

blog entry

DR. SOMNUK LATHINANONT

ศัลยแพทย์ทั่วไป
ออกตรวจวันจันทร์
blog entry

DR. ANURAK SUTASANTIRAK

ศัลยแพทย์ทั่วไป
ออกตรวจวันศุกร์ เสาร์
blog entry

DR. DAMRONGSAK WANGPETRA

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ออกตรวจวันอังคาร
blog entry

DR. BANTERNG THANADPOTJANAMAT

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ออกตรวจวันพุธ
blog entry

DR. WISANU PENGAUN

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ออกตรวจวันศุกร์
blog entry

DR. ATIKOM WONGSRISAN

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ  
ออกตรวจวันจันทร์,เสาร์
blog entry

DR. WITAWAS BOONYANUWAT

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ออกตรวจวันจันทร์
blog entry

DR. NARONGSAK WONGROJ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ออกตรวจวันจันทร์ , ศุกร์,อาทิตย์
blog entry

DR. JAROON JANDAMRONGKUL

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ออกตรวจวันอังคาร
blog entry

DR. TOMORN TARNPICHPRASERT

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ออกตรวจวันอังคาร
blog entry

DR. RONACHIT BOONPRASERT

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ออกตรวจวันพุธ
blog entry

DR. WORAWIT UNGBANRUNGPAN

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ออกตรวจวันพุธ