บริการทางการแพทย์

blog entry

Preeyatat Charoenchang, DM

สูตินรีแพทย์
blog entry

Boonyaporn Chaiyasat, MD

สูตินรีแพทย์
blog entry

Natthaporn Tantiweerawong, DM

สูตินรีแพทย์
blog entry

PORRAWAN TANGTHAM, DM

สูตินรีแพทย์
blog entry

DR. JAKSUNEE WORANUCHKUL

อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท
ออกตรวจวันอาทิตย์ , วันจันทร์
blog entry

DR. PORNCHAI PRASOPWITTAYA

อายุรแพทย์
ออกตรวจ วันพฤหัสบดี,วันอาทิตย์
blog entry

DR. PRASIT WATTANAWIROJ

อายุรแพทย์
ออกตรวจวันพุธ,วันศุกร์
blog entry

DR. MANOJ PLAINGARM

อายุรแพทย์
ออกตรวจวันเสาร์ที่ 1,3
blog entry

DR. THITIPAN WAJARUT

อายุรแพทย์
ออกตรวจ จันทร์ อังคาร เสาร์ อาทิตย์
blog entry

DR. PIANGPHEN TEPSUWAN

ศัลยแพทย์เด็ก
ออกตรวจ วันจันทร์
blog entry

DR. ARUCHA TRISIRICHOTE

กุมารแพทย์ โรคผิวหนัง
ออกตรวจวันพฤหัสบดี
blog entry

DR. KITTIPON KLAIKLUENG

กุมารแพทย์ โรคหัวใจ
ออกตรวจวันพุธ